www.radca-legien.pl

Magdalena Legień

jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w zagadnieniach samorządu terytorialnego, prawa pracy oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa przewozowego. W latach 2006 - 2009 była wspólnikiem kancelarii radców prawnych z siedzibą w Katowicach. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego, w ramach której współpracuje z radcami prawnymi, adwokatami oraz prawnikami z wieloletnim doświadczeniu w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych.

Design by www.mitchinson.net